Jakie są zadania biura finansowo-księgowego?

Dodaj komentarz

Korzystanie z usług biura finansowo-księgowego jest bardzo dogodnym rozwiązaniem dla wielu firm. Duży wachlarz kompetencji, jakimi dysponują biura finansowo-księgowe i wysoki poziom obsługi przekłada się na odciążenie klientów z wielu obowiązków. Jakie usługi może oferować biuro finansowo-księgowe?

Czytaj więcej

Do kogo skierowany jest kurs HDS?

Dodaj komentarz

Transport pełni dzisiaj wielką funkcję, przewozimy zarówno osoby, jak i zwierzęta, a także pojazdy. Na ulicach miast, a także na placach budowy pojawiają się pojazdy, do kierowania których należy mieć odpowiednie zezwolenia, uprawnienia. Na rynku pojawiło się zapotrzebowanie na kierowców, mających zezwolenie na kierowanie specjalistycznymi pojazdami oraz obsługi maszyn budowlanych, dlatego też, aby zdobyć dobrze płatne zatrudnienie, warto zainwestować w szkolenia HDS.

Czytaj więcej

Na czym polega doradztwo podatkowe?

Dodaj komentarz

Jak wskazuje ustawa, doradztwo podatkowe polega na udzielaniu podatnikom, inkasentom i płatnikom zarówno porad, wyjaśnień jak i opinii dotyczących obowiązków podatkowych oraz celnych, a nawet spraw egzekucji administracyjnej. Obejmuje ono również prowadzenie ewidencji i ksiąg do celów podatkowych, reprezentowanie podatników, inkasentów oraz płatników w trakcie postepowań czy też sporządzanie zeznań i deklaracji. Najprościej mówiąc doradztwo podatkowe stanowi więc udzieloną przez profesjonalistów pomoc podatnikom, w tym także firmom. Taka pomoc ma na celu ochronę majątku klienta przed jego uszczupleniem i obarczeniem obciążeniem podatkowym oraz sankcjami prawnymi.

Czytaj więcej

Jak zarządzać najważniejszymi zasobami i procesami w firmie?

Dodaj komentarz

Współczesny sektor przemysłowy coraz częściej wykorzystuje nowoczesną technologię, której zadaniem jest stworzenie systemu zoptymalizowanego pod kątem zarządzania zasobami, jak też procesami produkcyjnymi. Istotnym elementem jest płynna komunikacja pomiędzy sektorami, jak również natychmiastowy dostęp do szeregu informacji. W praktyce okazuje się jednak, że poszczególne działy w dalszym ciągu działają na niezależnych systemach, a pewna część informacji, w szczególności o zastosowaniu krótkoterminowym, przechowywana jest w formie papierowej. To jednak nie usprawnia procesów, a niejednokrotnie w realny sposób wpływa na funkcjonowanie firmy.

Czytaj więcej