Na czym polega doradztwo podatkowe?

Jak wskazuje ustawa, doradztwo podatkowe polega na udzielaniu podatnikom, inkasentom i płatnikom zarówno porad, wyjaśnień jak i opinii dotyczących obowiązków podatkowych oraz celnych, a nawet spraw egzekucji administracyjnej. Obejmuje ono również prowadzenie ewidencji i ksiąg do celów podatkowych, reprezentowanie podatników, inkasentów oraz płatników w trakcie postepowań czy też sporządzanie zeznań i deklaracji. Najprościej mówiąc doradztwo podatkowe stanowi więc udzieloną przez profesjonalistów pomoc podatnikom, w tym także firmom. Taka pomoc ma na celu ochronę majątku klienta przed jego uszczupleniem i obarczeniem obciążeniem podatkowym oraz sankcjami prawnymi.

Usługi księgowe - Ruczaj

Doradca podatkowy - czyli właściwie kto?

Osobami, które zawodowo mogą zajmować się doradztwem podatkowym są przede wszystkim osoby, które widnieją na liście doradców podatkowych prowadzonej przez Krajową Radę Doradców Podatkowych, radcy prawni, biegli rewidenci czy adwokaci. Ustawa dopuszcza również możliwość, że takie usługi wykonywać mogą firmy doradcze takie jak np. organizacje zawodowe, firmy audytorskie, spółki z.o.o., spółki akcyjne czy izby gospodarcze.

Warto podkreślić, że osoby, które wpisane są na listę doradców podatkowych muszą spełniać pewne warunki nim się na niej znajdą. Wymagania te obejmują m.in. pełną zdolność do czynności prawnych, wyższe wykształcenie czy zdanie egzaminu na doradcę podatkowego. Natomiast jeżeli firma ma na celu pełnienie czynności jaką jest doradztwo podatkowe w sposób legalny konieczne jest, aby otrzymać wpis do rejestru, który prowadzi Krajowa Rada Doradców Podatkowych. Jeśli chcesz skorzystać z pomocy profesjonalnego doradcy finansowego sprawdź UFNIARZ Biuro rachunkowe Ruczaj, gdzie pracownicy dokładają wszelkich starań, aby wszystkim klientom zapewnić bezpieczeństwo podatkowe, a także pomóc w rozwoju firm.

Z czym wiąże się bycie doradcą podatkowym?

Aby mówić o zawodzie doradcy podatkowego najpierw należy wyjaśnić termin, jakim jest doradztwo podatkowe oraz, co obejmuje. Taki rodzaj doradztwa uwzględnia m.in.: udzielanie porad z zakresu obowiązków podatkowych, sporządzanie deklaracji podatkowych, reprezentowanie klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi i prowadzenie ksiąg podatkowych. Znalezienie się na liście doradców podatkowych zobowiązuje do dużej odpowiedzialności osoby i firmy, które na niej widnieją. Krajowa Rada Doradców Podatkowych ma za zadanie nadzorować podmioty obejmowane przez rejestr i kontrolować czy nie występują żadne nieprawidłowości w wykonywanych przez nich czynnościach. W przypadku naruszenia obowiązków wyciągane są odpowiednie konsekwencje w postaci wykreślenia z listy, a co za tym idzie odebrania możliwości wykonywania tej formy pracy.

Doradca podatkowy zobligowany jest więc do przestrzegania zasad. W związku z tym powinni oni przestrzegać etyki zawodu doradcy podatkowego, a także reguły bezstronności. Zobowiązani są również do zachowania tajemnicy zawodowej względem informacji, które zostały pozyskane w trakcie pełnienia swojej funkcji oraz przechowywania zebranych w tym czasie dokumentów przez okres 5 lat. W przypadku naruszeń, doradca prawny może nie tylko zostać skreślony z rejestru, ale również może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, dyscyplinarnej lub odszkodowawczej.

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież