Jakie są zadania biura finansowo-księgowego?

Korzystanie z usług biura finansowo-księgowego jest bardzo dogodnym rozwiązaniem dla wielu firm. Duży wachlarz kompetencji, jakimi dysponują biura finansowo-księgowe i wysoki poziom obsługi przekłada się na odciążenie klientów z wielu obowiązków. Jakie usługi może oferować biuro finansowo-księgowe?

Biuro rachunkowe Krosno

Jakie biuro księgowe wybrać?

Przed omówieniem usług oferowanych przez biuro finansowo-księgowe warto wspomnieć o polecanej firmie, która świadczy profesjonalną i rzetelną obsługę klienta. Taką firmą jest Plustax - biuro rachunkowe Krosno, która jakość swoich usług może poprzeć wieloletnim doświadczeniem i odpowiednimi kwalifikacjami pracowników. Dodatkowo biuro proponuje współpracę w siedzibie firmy - w Krośnie lub zdalnie, w zależności od preferencji klienta. 

Główne zadanie biura finansowo-księgowego

Do fundamentalnych zadań biura finansowo-księgowego należy prowadzenie dla klienta ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe prowadzone są na podstawie dowodów skarbowych. Ich prowadzenie ma być rzetelne i niewadliwe, a informacje zawarte w księgach muszą odzwierciedlać stan rzeczywisty. Zapis zdarzeń w księgach rachunkowych powinien być sporządzany systematycznie i uporządkowany chronologicznie. Biura przechowują też dowody księgowe oraz inną dokumentację wskazaną ustawą, a co pewien czas przeprowadzają inwentaryzację aktywów i pasywów klienta oraz ich wycenę, celem ustalenia wyniku finansowego. Kolejnym zadaniem biur jest sporządzanie sprawozdań finansowych firmy, zeznań i deklaracji podatkowych.

Prowadzenie rachunkowości menedżerskiej

Rachunkowość zarządcza (określana też jako rachunkowość menadżerska) służy przede wszystkim wewnętrznym potrzebom zarządzania przedsiębiorstwem klienta. Dostarcza ona danych i modeli niezbędnych do podejmowania kluczowych decyzji strategicznych, inwestycyjnych czy planowania wydatków w firmie. Zorientowana jest głównie na planowanie przyszłych działań. Dobre biura finansowo-księgowe potrafią w pełni wykorzystać narzędzia, które oferuje rachunkowość zarządcza i przyczynić się do podjęcia przez firmę korzystnych decyzji.

Obsługa klientów w zakresie kadr i płac

Kadry i płace są w znacznej mierze powiązanie z głównymi płaszczyznami działalności biura finansowo-księgowego, dlatego wiele biur zajmuje się również tym aspektem. Wiele dokumentów kadrowych jest równocześnie dokumentacją księgową. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej, obliczanie wynagrodzeń czy sporządzanie umów wiąże się jednak z koniecznością nabycia wiedzy z zakresu m.in. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Dlatego też zlecenie obsługi kard i płac będzie się przekładać na wyższą cenę usługi.

Ograniczenia prawne, którymi związane jest biuro finansowo-księgowe

Domeną biur finansowo-księgowych jest świadczenie usług prowadzenia ksiąg rachunkowych, jednak wiele z nich posiada znacznie szerszą ofertę. Wychodząc na wprost oczekiwaniom klientów, biura finansowo-księgowego podejmują się również fachowego wykonywania czynności powiązanych z ich główną działalnością. Wyspecjalizowani pracownicy biur zajmują się również obsługą kadr i płac lub (w okrojonym zakresie) doradztwem podatkowym. Niestety klient nie może wymagać od biura finansowo-księgowego pomocy w czynnościach, do których takie biuro nie posiada nadanych z mocy prawa uprawnień.

Wszelka dokumentacja prowadzona na rzecz klienta, powinna być do jego wglądu. Biuro finansowo-księgowe może przechowywać dokumenty księgowe w swojej siedzibie, jednak klient powinien mieć wiedzę o stanie ksiąg rachunkowych. To on w pierwszej kolejności odpowiada przed organami państwa, choć oczywiście, odpowiedzialność księgowego nie jest wyłączona.

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież